ورزش

سرمربی جدید تیم ملی کرکت افغانستان معرفی شد

جانتان تروت؛ عکس از بورد کرکت افغانستان

بورد کرکت افغانستان «جانتان تروت» را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کرکت معرفی کرد.

آقای تروت، توپ زن مشهور انگلیسی متولد آفریقای جنوبی است و قرار است در سفر تیم کرکت افغانستان به ایرلند در ماه آگست به عنوان سرمربی با تیم یکجا شود.

جانتان تروت در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ بیش از ۵۰ مسابقه تست را برای انگلستان انجام داده و ۳هزارو ۸۳۵ دوش با ۴۴،۰۸ را با ۹۱۹ دوش را به نام خود به ثبت برساند.

او همچنین برای انگلستان در ۶۸ بازی یک روزه ، ۲هزار و ۸۳۸ دوش، ۴۰۰ دوش و ۲۵۰  دوش در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

تروت در جریان مسابقات تست تابستانی انگلستان در سال ۲۰۲۰ با بخش توپ زنی تیم انگلستان در آفریقای جنوبی کار کرده است.  سال گذشته نیز در مقابل هندوستان در بخش مربی‌گری همکار تیم انگلستان بوده است.

او در مسابقات ۲۰ آوره سال ۲۰۲۱ مشاور توپ زنی تیم ملی اسکاتلند و همچنان در بخش توپ زنی با تیم‌های زیر نزده سال و «انگلند لیونز» انگلستان وظیفه اجرا کرده است.

تیم ملی کرکت افغانستان در ماه اگست برای پنج مسابقه بیست آوره به ایرلند سفر خواهد کرد.