جنوب آسیا

گیله‌من وزیر عضو جنبش تحفظ پشتون‌ها جان باخت

گیله‌من وزیر عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون‌ها و شاعر که در حمله‌ای در اسلام‌آباد به شدت زخمی شده بود، جان باخت.

منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون‌ها مرگ او را تأیید کرد. او گفت که از همه امکانات برای درمان وی به‌کار گرفتند اما نتیجه‌ای نداد.

به گفته برخی از هواداران او، گیله‌من وزیر ۲۹ ساله بود.

او شام یکشنبه (۱۷ سرطان) توسط گروهی از افراد در اسلام آباد به شدت لت‌وکوب و زخمی شد.

گیله‌من وزیر پس از آن در شفاخانه‌ای در اسلام آباد بستری بود اما وضعیت او وخیم گزارش شده بود.