بازرگانی

ابریشم‌بافی هرات؛ صنعتی که به فراموشی سپرده شده است

مسولان انجمن زنان ابریشم باف درولایت هرات از رکود صنعت ابریشم بافی در این ولایت سخن می‌گویند و می‌افزایند که تولید ابریشم یا پیله‌وری که زمانی صنعت پر رونق هرات بود اکنون درحال از بین رفتن است.

پیشه ابریشم‌بافی بیش از دو هزار سال در هرات قدمت دارد و یکی از صنایع کهن این خطه به شمار می‌رود. نخ ابریشم از کرم ابریشم تولید می‌شود و این کرم خودش را از برگ‌ درخت توت تغذیه می‌کند و پارچه‌های ابریشمی ساخته می‌شود.

صدیقه تمسکی، رئیس انجمن زنان ابریشم‌باف در هرات با بیان اینکه از ۴۵۰ دستگاه تولید ابریشم درحال حاضر تنها سه دستگاه فعال است گفت: صنعت ابریشم بافی در گذشته در هرات رونق خوبی داشت، اما حالا در ورته سقوط قرار گرفته و از سه دستگاه تولید ابریشم که در هرات فعال است، دو دستگاه آن شال ابریشمی و دیگری لنگی می‌بافد.

او خاطرنشان کرد: زمانی بازار این صنعت رونق خوبی داشت و صدها نفر مشغول به کار در این صنعت بودند و مخارج زندگی خود را تامین می‌کردند. درحالی که اکنون به اندازه انگشتان دست هم دکان فروش پارچه‌های ابریشمی در بازار هرات وجود ندارد.

از سوی دیگر شماری از ابریشم‌بافان با ابراز نگرانی از رکود این صنعت می‌گویند که زمانی هزاران تن در هرات از این پیشه مخارج زندگی خود را به دست می‌آوردند و فروش پارچه‌های ابریشمی بازار خوبی داشت.

غلام سخی، مالک یک کارگاه ابریشم‌بافی در هرات می‌گوید که من این پیشه را از پدرم به ارث بردم و حالا با مشکلات زیادی این کار را ادامه می‌دهم.

او در ادامه تاکید کرد که پیشه ابرایشم‌بافی در هرات کلا به فراموشی سپرده شده و هم‌اکنون بیشتر از دو و یا سه کارگاه تولید ابریشم درهرات وجود ندارد.

نذیراحمد یکی از فروشند‌گان دستمال‌های ابریشمی در بازار هرات با اشاره به نبود بازار تکه‌های ابریشمی می‌گوید که در برخی موارد روزها و حتی هفته‌ها موفق به فروش یک متر تکه ابریشمی نمی‌شود.

با این حال مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گویند؛ آنان تمام تلاش‌های خود را در جهت احیای صنعت ابریشم به کار خواهند برد.

یوسف امین، مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات با اعلام حمایت از صنعت ابریشم بافی در این ولایت می‌گوید که این اتاق برنامه‌های خوبی جهت رشد این صنعت روی دست گرفته است.