افغانستان

یک جوان در کابل تیرباران شد

خانواده حسیب‌الله یک باشنده کابل می‌گوید که فرزند آنان روز چهارشنبه (۱۳ سرطان) در ساحه‌ برشنا کوت کابل تیرباران شده است.

نزدیکان حسیب‌الله می‌گویند که او یک و نیم ماه پیش از ایران به کشور بازگشته بود.

در همین حال، یک منبع محلی در کابل می‌گوید که طالبان می‌خواستند حسیب‌الله را در کابل بازداشت کنند اما این جوان در برابر بازداشت‌ خود مقاومت کرد و به گفته این منبع، «طالبان بر وی شلیک کردند».

نزدیکان او می‌گویند این جوان پیشیه نظامی نداشت و با جبهه‌های مخالف طالبان نیز همکاری نکرده بود.

طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته‌اند.