افغانستان

مک‌گرگور نماینده ویژه تازه استرالیا برای افغانستان گماشته شد

پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا اماندا مک‌گرگور را به عنوان نماینده ویژه تازه استرالیا برای افغانستان به جای گلن مایلز گماشته است.

به گزارش خبرگزاری ماندارین استرالیا، آقای وانگ در یک بیانیه‌ گفته است: «خانم مک گرگور که در قطر مستقر است با کشورهای همفکر خود در اقدام در برابر نقض حقوق بشر از سوی طالبان و نیز حمایت از مردم افغانستان کار خواهد کرد.»

او که گماشته شدن چند سفیر دیگر را نیز اعلام کرد افزوده است: «دیپلوماتان ما محرک تعامل استرالیا با جهان هستند. آنان نفوذ ایجاد می‌کنند و منافع ملی استرالیا را در بیرون از کشور به پیش می‌برند.»

پیش از پیوستن به وزارت امور خارجه و تجارت، خانم مک‌گرگور به عنوان مشاور ارشد سفارت کانادا و وزارت نخست وزیر و کابینه کار می‌کرد.

او همچنین پنج سال در وزارت دفاع استرالیا کار کرده است و اخیراً معاون مأموریت سفارت استرالیا در لبنان بود.

آقای وانگ افزود: «از دیپلوماتانی که مأموریت‌های شان پایان یافته است، جنرال قنسول و نماینده ویژه پیشین در امور افغانستان به خاطر کمک‌های‌شان در پیشبرد منافع استرالیا قدردانی می‌کنم.»