افغانستان زنان

نهاد هماهنگی زنان افغانستان: اشتراک‌کنندگان روز سوم نشست دوحه نمایندگان زنان نبودند

نهاد هماهنگی زنان افغانستان اشتراک‌کنندگان در «نشست ملل متحد با جامعه مدنی افغانستان» در دوحه را «نمایندگان جامعه مدنی همکار با طالبان» خوانده است.

این نهاد در اکس نگاشته است که نشست ملل متحد که این سازمان آن را با جامعه مدنی و زنان افغانستان می‌خواند، «نشست جانبی» بوده در آن نمایندگان زنان افغانستان حضور نداشتند.

نهاد هماهنگی زنان افغانستان می‌گوید که ۷۰۰ فعال حقوق‌زن ملل متحد را به دلیل برگزاری نشست جانبی تحت عنوان «نشست با جامعه مدنی و زنان افغانستان» محکوم کرده‌اند.

هیئت ملل متحد به رهبری روزمری دی‌کارلو، معاون دبیرکل ملل متحد در امور سیاسی و شماری از نمایندگان ویژه کشورها دیروز (سه‌شنبه، ۱۲ سرطان)، پس از ختم نشست سوم دوحه با حضور طالبان، نشستی را به گفته ملل متحد با جامعه مدنی و زنان افغانستان برگزار کردند.

اما نهاد هماهنگی زنان افغانستان می‌گوید که افراد اشتراک‌کننده در این نشست دسته‌ای از «زنان فرصت‌ طلب» بوده‌اند و از زنان و جامعه مدنی افغانستان نمایندگی نمی‌کنند.

در نشست دیروز ملل متحد و به گفته این سازمان «با زنان و جامعه مدنی افغانستان» ۷ تن به‌شمول یک مرد از افغانستان اشتراک کردند که سه تن آنان در این نشست حضور داشتند و ۴ تن دیگر از راه دور (آنلاین) در این نشست وصل شدند.

گفتنی است که هیئت ملل متحد به رهبری روزمری دی‌کارلو، مانع نشر هویت این افراد از طریق رسانه‌ها شد.

این در حالی است که شماری از چهره‌های مطرح زنان افغانستان و جهان، دعوت ملل متحد در این نشست را رد کردند.

از طرفی هم شماری از فعالان حقوق‌بشر، جنبش‌های زنان، جامعه مدنی و زنان معترض افغانستان این نشست را «تحریم» کردند و گفته‌اند که نشست دوحه «معامله جهان با طالبان» بوده است.