افغانستان زنان

جنبش صدای زنان افغانستان: «جهان برای منافع‌اش به سفیدنمایی یک گروه جنایت‌کار تلاش می‌کند»

جنبش صدای زنان افغانستان با «تحریم» نشست دوحه گفته است که جهان برای به دست آوردن منافع، «به سفیدنمایی یک گروه جانیت‌کار» تلاش می‌کند.

این جنبش در بیانیه‌ای می‌گوید: «سازمان ملل با نماینده‌های طالبان که در لیست سیاه این سازمان قرار داشتند، روی یک میز باهم گفتگو کردند».

این زنان معترض می‌گویند که زنان افغانستان در طی این سال بارها با فرستادن نامه‌های متعدد، اعتراض‌های خیابانی، قربانی دادن‌ها و به زندان افتیدن‌ها، صدای شان را بلند کردند؛ اما گوش جهان ناشنوا است.

در این بیانیه آمده است: «سازمان ملل متحد در حالی با طالبان گفت‌وگو کرد که زنان در افغانستانِ زیر اداره آنان از تمام حقوق شان محروم هستند و طالبان به عنوان ناقضان حقوق‌بشر شناخته می‌شوند».

این زنان همچنین می‌گویند که هیچ‌گاه طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند و هرنوع نشست با آنان را «تحریم» می‌کنند.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: «ما مردم افغانستان از این همه مظلوم نمایی‌ها و درخواست‌های مکرر از سازمان ملل متحد که در پی منافع خود است، به ستوه آمده‌ایم».

این در حالی است که ملل متحد نشست سوم دوحه در باره افغانستان را برای دو روز در قطر، به تاریخ ۳۰ جون و اول جولای برگزار کرد.

در دستورکار این نشست، نماینده‌های زنان، جامعه مدنی و بحث حقوق زنان وجود نداشت.

ملل متحد گفته است که با نماینده‌های زنان و جامعه مدنی افغانستان در روز سوم این نشست (امروز، سه‌شنبه ۱۲ سرطان) و پس از ختم نشست اصلی دیدار خواهد کرد.