افغانستان

شهروندان معترض افغانستان: هرگونه نتیجه نشست دوحه «فاقد اعتبار» است

شهروندان افغانستان مقیم در کانادا در گردهمایی اعتراض‌آمیز خواهان «تحریم» نشست دوحه از سوی کشورهای جهان شدند.

این شهروندان افغانستان معترض افغانستان در قطع‌نامه‌ای گفته‌اند: «هرگونه‌ نتیجه‌ای که از نشست دوحه بیرون شود، به دلیل عدم حضور نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان، فاقد اعتبار است».

شهروندان افغانستان این گردهمایی اعتراض‌آمیز را در شهر تورنتو کانادا به راه انداختند.

این معترضان همچنین طالبان را متهم به «جنایت علیه بشریت، نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی» می‌کنند.

در این قطع‌نامه تاکید شده که ملل متحد مسئولیت خود را در قبال افغانستان به درستی ادا نکرده است.

این شهروندان افغانستان از سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های جهانی خواسته‌اند که برای ایجاد یک «حکومت دموکراتیک» در افغانستان، تلاش کنند.

در این قطع‌نامه از کشورهای منطقه خواسته شده است که شهروندان افغانستان را در امر مبارزه با موادمخدر کمک کنند.

این در حالی است که دومین روز نشست دوحه درباره افغانستان قرار است تا دقایق دیگر آغاز شود.