افغانستان زنان

حبیبه سرابی دعوت‌نامه ملل متحد برای اشتراک در نشست دوحه را رد کرد

حبیبه سرابی، والی بامیان در دولت پیشین گفته است که در نشست سوم دوحه اشتراک نمی‌کند.

خانم سرابی در اکس نگاشته است، با وجودی که از سوی سازمان ملل متحد دعوت‌نامه‌ای برای اشتراک در نشست دوحه دریافت کرده؛ اما در این نشست شرکت نخواهد کرد.

او دلیل عدم اشتراک‌اش را نبود بحث حقوق زنان و حقوق‌بشر در دستورکار (آجندای) نشست سوم دوحه عنوان کرده است.

خانم سرابی افزود که ملل متحد قادر به یافتن یک راه‌حل برای افغانستان بر بنیاد قطع‌نامه ۲۷۲۱ شورای امنیت نیست.

این چهره مطرح زن افغانستان می‌گوید که نماینده‌های زنان و فعالان مدنی کشور باید در دستورکار نشست سوم دوحه حضور می‌داشتند.

پیش از این استیفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد گفت که در روزهای اول و دوم طالبان با نماینده‌های کشورها و سازمان‌ها گفت‌وگو خواهند کرد.

او افزود که نماینده‌های زنان و فعالان مدنی و حقوق‌بشر افغانستان در سومین روز نشست (پس از ختم نشست اصلی) با شماری از نماینده‌های کشورها دیدار و گفت‌وگو خواهند داشت.

این در حالی است که قرار است تا ساعات دیگر نشست سوم دوحه با میزبانی معاون دبیرکل ملل متحد در امور سیاسی و ا اشتراک نماینده‌های بیش از ۳۰ کشور و سازمان جهانی در قطر برگزار شود.

این نشست در هتل رتز کارلتون در دوحه برگزار می‌شود.