افغانستان

آموزش رایگان به کودکان بیجا شده در بلخ

چند بانوی جوان فرصت آموزش رایگان را برای کودکان آواره از جنگ و خشک‌سالی در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ ایجاد کرده‌اند.

این بانوان برای کودکانی که در نتیجه جنگ‌های پسین و خشک‌سالی بیجا شده‌اند و به این ولسوالی آمده‌اند، صنف‌های آموزشی رایگان برگزار کرده‌اند.

زهرا صدیقی و چند بانوی جوان دیگر بلخی با هزینه‌ی شخصی‌شان یک مرکز آموزشی رایگان را در این ولسوالی ایجاد کرده و روزانه برای کودکان بی‌جا شده از ولسوالی‌ها و ولایت‌های هم‌جوار بلخ آموزش‌های گوناگون می‌دهند.

هدف از ایجاد این مرکز آموزشی مبارزه با بی‌سوادی، ایجاد انگیزه برای کودکان و تحت پوشش قرار دادن کودکان آواره از جنگ عنوان شده و روزانه چهار مضمون زبان‌ دری، زبان انگلیسی، علوم دینی و ریاضی آموزش داده می‌شود.

مسئول این مرکز می‌گوید: «این مرکز را برای آموزش کودکانی ساختیم که فعلا در ولسوالی داهدادی مهاجر هستند و سه‌پارچه ندارند تا شامل مکتب شوند.»

آموزگاران و مسئول این مرکز آموزشی که برای نزدیک به ۲۰۰ کودک زمینه‌ی آموزش رایگان را فراهم کرده‌اند، خواهان پشتیبانی نهادهای کمک رسان هستند.

عسل سلحشور آموزگار این مرکز می‌گوید: «تقاضا می‌کنیم از ما حمایت شود تا بتوانیم زمینه‌ی آموزش رایگان را برای کودکان بیشتری فراهم کنیم»

در همین حال کودکانی که با رویاهای بزرگ برای آموزش به این‌ مرکز آمده‌اند با استقبال از ایجاد این مرکز از تاثیرات آن بر زندگی‌شان حکایت‌های متفاوتی دارند.

رامش نه ساله می‌گوید که سه سال است از نعمت سواد محروم بوده اما اکنون این مرکز می‌تواند او را به رویاهای‌اش برساند.

رامش می‌افزاید: «وقتی بی‌جا شدیم نامید شده بودم، اما فعلا خرسند هستم که دوباره درس می‌خوانم.»

این فرصت آموزشی در حالی برای شماری از کودکان بی‌جا شده فراهم شده است که در حال حاضر صد‌ها کودک دیگر نیز در پی جنگ‌ها و خشک‌سالی‌های اخیر در بخش‌هایی از بلخ آواره شده‌اند و از نعمت آموزش محروم هستند.