افغانستان

از بین رفتن کشتزارهای للمی در کندز به علت خشکسالی

مسئولان ریاست زراعت در کندز می گویند که ۸۰ درصد کشتزارهای للمی در این ولایت به علت خشکسالی از بین رفته‌اند.

عبدالغفار صدیقی، سرپرست ریاست زراعت کندز می‌گوید که از بهر نباریدن باران‌های موسمی و بروز خشکسالی‌ها در بخش‌های للمی این ولایت، هزاران هکتار زمین از حاصل بازمانده‌اند و ده‌ها کشاورز از این معضل زیان‌مند شده‌اند.

وی می‌افزاید که از میان ۵۰ هزار هکتار زمین للمی بیش از ۴۰ هزار هکتار که حدود ۸۰ درصد زمین‌های للمی را در بر می‌گیرد، امسال در ولایت کندز از حاصلات باز مانده‌اند.

به گفته او، درحدود ۴۹هزار و ۲۵۰ هکتار زمین در ولایت کندز للم کشت شده بود، اما ۸۰ درصد آن خشک شده و کشاورزان از این ناحیه خسارات هنگفتی را متقبل شده‌اند.

وی می‌افزاید که آنان خسارات وارد شده به دهقان‌ها را به وزارت زراعت و نهادهای همکار شریک ساخته‌اند تا بتوانند با دهقان‌ها همکاری صورت گیرد و خسارات وارد شده آنان جبران شود.

او همچنان گفت: « امسال نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد حاصلات کشتزار های للمی کاهش یافته است، البته علت کاهش حاصلات نباریدن باران‌های به موقع و خشکسالی می‌باشد.»

در همین حال شماری از کشاورزان ولایت کندز می‌گویند که نباریدن باران به‌ موقع نه تنها به کشتزارهای للمی ضرر وارد کرد که بلکه بر مزرعه‌‌های گندم در زمین‌های آبی نیز اثرگذاری محدودی داشته اما زیان‌هایی را که از نتیجه خشکسالی، کشاورزان زمین‌های آبی متحمل شده‌‌اند به مراتب کمتر از اندازه‌‌ی زیانی بوده است که کشاورزان زمین‌های للمی متقبل شده‌اند.

این کشاورزان می‌افزایند که به‌دلیل خشکسالی و از بین رفتن حاصلات آنها خسارت‌های هنگفت مالی را متقبل شده و در این بخش به همکاری و حمایت حکومت نیاز دارند.

گفتنی است که بربنیاد معلومات ریاست زراعت ومالداری ولایت کندز ۹۰ درصد مردم این ولایت مشغول زراعت و مالداری بوده و درآمد اقتصادی آنان نیز وابسته به دهقانی و مالداری است و از همین طریق مصارف زندگی خود را تأمین می‌کنند.