افغانستان

سه خبرنگار محلی فاریاب تحت پیگرد قرار دارند

برخی از خبرنگاران محلی در ولایت فاریاب می‌گویند که سه تن از خبرنگاران این ولایت که در نظام گذشته فساد‌های اداری روسای معارف و اطلاعات و فرهنگ را افشا کرده‌ بودند اکنون تحت پیگرد قرار دارند.

این خبرنگاران می‌گویند که رییس پیشین اطلاعات و فرهنگ که اکنون نیز وظیفه‌ رسمی دارد در برابر سه خبرنگار فاریاب در دادگاه طالبان شکایت درج کرده است.

فیروز غفوری، نماینده‌ کمیته مصونیت خبرنگاران در فاریاب، بصیره مصمم و الوغ‌بیک غفوری، سه خبرنگار محلی این ولایت‌ هستند که علیه آنها شکایت شده است.

این سه خبرنگار محلی که در نظام جمهوریت فساد مالی و اخلاقی غلام سخی بسان رییس پیشین اطلاعات و فرهنگ این ولایت را افشا کرده بودند اکنون نیز در بست پنجم در حکومت طالبان استخدام شده است.

بصیره مصمم یکی از این خبرنگاران می‌گوید: «من سندی را همگانی کرده بودم که سبب شد آقای بیان در حکومت پیشین مدت شش ماه زندانی شود.»

بانو مصمم با ابراز نگرانی از این وضعیت می‌گوید: «اکنون به‌خاطر افشای همین سند من تحت پیگرد قرار دارم.»

الوغ‌بیک غفوری، معاون اتحادیه ملی ژورنالیستان فاریاب، یکی دیگر از خبرنگارانی است که تحت پی‌گرد دادگاه طالبان قرار گرفته است.

او می‌گوید: «رییس اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین با استفاده از حکومت طالبان می‌خواهد ما را به زندان بیندازد.»

در همین حال قطب‌الدین کوهی، رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان فاریاب می‌گوید که این سه خبرنگار حدود سه هفته می‌شود که به اداره‌ جنایی و دادستانی طالبان احضار شده و تحت تعقیب و تحقیق هستند.

آقای کوهی می‌گوید: با‌ آن‌که چندین بار این مورد را با مسئولان طالبان فاریاب در میان گذاشته‌ایم؛ اما تاکنون برای حل این مشکل رسیدگی نشده و این خبرنگاران در حال حاضر تحت پیگرد محکمه‌ طالبان قرار گرفته‌اند.

این سه خبرنگاران که حالا تحت پیگرد طالبان قرار گرفته‌اند، خواستار حمایت جامعه‌ی جهانی، نهاد گزارشگران بدون مرز و نهادهای دیگر که در راستایی حمایت از خبرنگاران در کشور هستند.