افغانستان

فاکس نیوز: افغانستان «بهشت امن برای تروریست‌ها» است

وزیر تحصیلات طالبان در دومین نشست جهانی معارف در روسیه ادعا می‌کند که آنان تمام پناه‌گاه‌های داعش را در افغانستان نابود کرده‌اند.

این مقام طالبان تاکید ورزیده است که داعش در افغانستان جایگاهی ندارد.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که داعش مسوولیت چندین حمله‌ی مرگبار پسین را در کشور به عهده است.

همزمان با این؛ فاکس‌نیوز در تازه ترین گزارش‌اش گفته است که افغانستانِ زیر اداره‌ی طالبان بهشت امن هراس‌افگنان است.

از ادعای طالبان برای سرکوب داعش تا نگرانی‌ها از مبدل شدن افغانستان به بهشتِ هراس افگنان.

وزیر تحصیلات عالی طالبان در دومین نشست جهانی معارف در کازان روسیه ادعا کرده است که آنان تمامِ پناه‌گاه‌های داعشیان را در افغانستان نابود کرده‌اند.

ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان می‌گوید: «ما در برابر خوارج داعش مبارزه می‌کنیم و پناه‌گاه آنان را در افغانستان نابود کردیم.»

این مقام طالبان در حالی ادعای نابودی داعش را در افغانستان مطرح می‌سازد که در جریان سال روان میلادی داعش چندین حمله پر تلفات را در افغانستان انجام داده‌اند.

در آخرین مورد داعش حمله‌های قندهار، هرات، بدخشان و هدف قرار دادن گردشگران خارجی را در بامیان به عهده گرفت.

در حمله داعش در قندهار، به تاریخ ۲حمل سال روان هجری خورشیدی، ۴۳ نفر کشته شد و ۴۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند؛ به تاریخ ۱۲ثور، در نتیجه حمله دعش در ولسوالی گذره هرات، ۶ تن کشته شدند و ۲ دیگر زخمی شده‌اند؛ به تاریخ ۲۸ثور در نتیجه افراد وابسته به داعش در بامیان، ۶ تن کشته شدند و ۴ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

همزمان با این؛ شاخه خراسان داعش حمله های مرگبار کرمان ایران، بلوچستان پاکستان و حمله بر کنسرتِ در روسیه را که ریشه آن وابسته به افغانستان دانسته شده است را برعهده گرفته است.

به تاریخ ۳ جنوری سال ۲۰۲۴ در نتیجه یک حمله در شهر کرمان ایران، که داعش مسوولیت آن را به عهده گرفت، ۹۵ نفر کشته شد و ۲۸۴ نفر دیگر زخمی شدند؛  به تاریخ: ۷ فبروری ۲۰۲۴ در یک حمله داعش در منطقه پشین و قلعه سیف الله بلوچستان،۳۰ نفر کشته شد و بیش از ۱۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.

همزمان با این ادعا، فاکس‌نیوز در تازه ترین گزارش پس از فراخوان رهبر القاعده از حامیانش برای مهاجرت به افغانستان، گفته است که افغانستان زیر اداره طالبان به بهشت امن هراس افگنان مبدل شده است.

فاکس نیوز گفته است: « فراخوان رهبر القاعده از عضو های این گروه برای سفر به افغانستان، این مورد را ثابت می‌کند که اکنون افغانستان به بهشت امن هراس افگنان مبدل شده است.»

آگاهان اما باورمند هستند که افغانستان اکنون چتر بزرگ و امنی برای گروه هراس‌افگن مبدل شده است.

بسم الله تابان، آگاه نظامی می‌گوید: «داعش پایگاه‌های مستحکم در افغانستان ایجاد کرده‌اند. طالبان و سایر گروه‌های هراس‌افگن زمینه را برای فعالیت داعش پیش از هر زمان دیگر مساعد کرده اند.»

پیش از این نیز شورای امنیت ملل متحد، امریکا، پیمان امنیت جمعی و کشورهای هم‌ مرز با افغانستان پیوسته از حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.