افغانستان

یک نمایشگاه سه روزه صنایع دستی در ولایت بلخ برگزار شد

یک نمایشگاه صنایع دستی در ولایت بلخ برگزار شده است. نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات داخلی برای مدت سه روز در شهر مزارشریف راه‌ اندازی شده است.

این نمایشگاه از سوی سازمان کار را راه اندازی شده است و هدف از برگزاری این نمایشگاه رشد تولیدات داخلی و معرفی آن به شهروندان گفته شده است.

این نمایشگاه ۱۳۰غرفه دارد که از این میان ۸۰ از زنان‌اند.

در این نمایشگاه که به هدف رشد تولیدات داخلی و معرفی آن به شهروندان کشور برگزار شده دفتر سازمان کار در افغانستان می‌گوید که این سازمان در کنار شهروندان افغانستان به ویژه صنعت کاران است و برنامه‌هایی برای حمایت از زنان و دختران دارد.

رامین بهزاد، رییس سازمان جهانی کار در افغانستان گفته است: «سازمان بین‌المللی کار در طول ۳ سال گذشته به بیش از ۲۸ هزار نفر مردم در منطقه شمال افغانستان خدمت رسانی نموده است و به طور مستقیم به بیش از یکصد کسب کار خورده کوچک و متوسط را حمایت مالی قرار داده که منجر به ایجاد و بهبود نزدیک و ۱۰ هزار شغل در این منطقه شده است.»

در این نمایشگاه تولیدات داخلی در ۱۳۰ غرفه به نمایش گذاشته شده‌اند. از این میان ۸۰ غرفه را بازرگانان زن ایجاد کرده‌اند.

غرفه‌دارانی که در این نمایشگاه اشتراک کرده‌اند، این چنین برنامه‌ها را برای آشنایی مردم با تولیدات داخلی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی زنان سودمند می‌دانند.

نگیتا انوری، غرفه‌دار می‌گوید: «رضایت شکر الحمدالله خوب است ای فعلاً هوا گرم می‌باشد شما خوب می‌دانید که اوقدر بازار شیرینی پرفروش نیست باز هوا که رو به سردی می‌شود بازار بهترین فروشات به خود می‌گیرد.»

مریم رحمتی، غرفه‌دار دیگر افزود: «تاشکندی تولیدات ما است توسط نهاد بین‌المللی ما در اینجا اشتراک کردیم ما دعوت شده‌ایم و خیلی جای خوشحالی است که ما در اینجا یک نمایشگاه عوت شده‌ایم که تا بتوانیم محصولات خود را به فروش برسانیم.»

مسوول برگزاری نمایشگاه‌های وزارت صنعت و تجارت طالبان نیز می‌گوید که قرار است در سال جاری ۵۰ نمایشگاه داخلی و خارجی را برگزار کنند.

خادم‌محمد عابد، مسوول برگزاری نمایشگاه‌های وزارت صنعت و تجارت گفت: در سال ۱۴۰۳ ۵۰ برنامه مد نظر داریم یکی از این نمایشگاه‌ها در بلخ برگزار شده است و سایر نمایشگاه‌ها بر دیگر ولایت‌ها روی کار است.»

این نمایشگاه برای دو روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت.