افغانستان

شورای امنیت ملل متحد در ۲۱ جون نشستی را در باره افغانستان برگزار می‌کند

با آن که کم‌تر از بیست روز دیگر تا سومین نشست دوحه باقی مانده شورای امنیت ملل متحد قرار است در ۲۱ جون نشستی را در باره افغانستان برگزار کند.

نشستی که قرار است ۹ روز پیش از نشست نمایندگان ویژه کشورها و سازمان‌ها با میزبانی ملل متحد درباره افغانستان برگزار شود.

شورای امنیت با روشن ساختن تاریخ نشست گفته که نمایندگی سیاسی ملل متحد در افغانستان، گزارشی را به اعضای شورای امنیت ارایه خواهد کرد.

این شورا بدون این‌که از آجندای نشست چیزی بگوید، گفته که یوناما گزارشی از وضعیت افغانستان را به دست اعضای شورای امنیت خواهد داد.

با این حال، طالبان تصمیم‌شان برای اشتراک در نشست دوحه را اعلام نکرده‌اند و ملل متحد هم چیزی از آجندا و ترکیب نشست نگفته است.

دیدبان حقوق بشر از ملل متحد و شورای امنیت خواسته که در مورد حقوق بشر با طالبان برخورد قاطع کند.

هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر
گفته است: «ما به گونه فوری از ملل متحد می خواهیم که در برنامه های خود برای این نشست تجدید نظر کند. ما بسیار نگران هستیم که دلیل اینکه اتفاقات به این شکل رخ می دهد این است که ملل متحد به سختی در تلاش پیوستن طالبان به این نشست است و مایل است برای انجام این کار، سازش های ناپذیرفتنی را انجام بدهد.»

با این حال، نهادی زیر نام مرکز امنیت ایالات متحده در پیوند به سومین نشست دوحه از ملل متحد خواسته که طالبان را در مورد حقوق بشر در افغانستان پاسخگو سازد.

این نهاد در بیانیه‌ای گفته است که نشست سوم دوحه -در زمانی که حقوق‌بشر؛ به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان نقض می‌شود و داعش نیز تهدید تازه‌ای برای این کشور تلقی می‌شود با اهمیت است.

در این بیانیه هشدار داده شده که اگر ملل متحد ابتکارات حقوق‌بشری خود در افعانستان را دنبال نکند، جامعه جهانی فرصت ارزش‌مندی را برای عیارسازی طالبان با معیارهای حقوق‌بشری از دست خواهد داد.

با این حال، برخی از فعالان زن هم از تصویر نشست دوحه خوشبین نیستند.

راحیل تلاش، فعال حقوق زن می‌گوید: «این‌ها یک گروه تروریستی و اشغال‌گری هستند که افغانستان را اشغال کرده‌اند. بناءً مسیر نشست تغییر کند و نشست با مردم افغانستان صورت بگیرد تا ما به سوی یک حکومت همه شمول و انتخابی برویم».

یک دیپلمات ارشد به آمو گفته که بحث حقوق بشر از آجندای سومین نشست دوحه بیرون است و حضور نمایندگان زنان و جامعه مدنی هم در این نشست روشن نیست.

با این حال، شماری از شهروندان کشور خواستار پرداخته شدن به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و در کل بهبود وضعیت مردم در نشست دوحه‌اند.

یک باشنده کابل گفت: «خواست ما ملل متحد این است که باید در این نشست در باره حقوق بشر، محدودیت‌ها بر زنان و حکومت همه‌شمول صحبت شود تا ضعیت افغانستان خوب شود».

یک تن از دیگرا باشندگان کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود افزود: «طالبان از بحث روی سکتور خصوصی، تغییر اقلیم و مبارزه با مواد مخدر هم‌چون آجندای مورد توافق‌شان در سومین نشست دوحه یاد کرده‌اند، اما ملل متحد در این باره چیزی نگفته است.»

با این حال، طالبان گفته‌اند که روی موارد اختلافی در این نشست بحث نمی‌شود. به شمول بحث روی تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان.