افغانستان

وزارت خارجه ایران: شرکت نکردن طالبان در نشست تهران تصمیم خود شان بود

وزارت خارجه ایران گفته است که شرکت نکردن نماینده طالبان در نشست گروه تماس منطقه‌ای، تصمیم خود آنان بود.

بر بنیاد گزارش رسانه‌های ایرانی، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور در یک نشست خبری گفته است که طالبان به نشست تهران دعوت شده بودند؛ اما مقام‌های آنان تصمیم گرفتند که در این نشست شرکت نکنند.

آقای کنعانی نشست تهران را تداوم نشست‌های خواند که درباره افعانستان در سطح منطقه و جهان برگزار می‌شوند.

او می‌گوید که شرکت کنندگان نشست تهران موضوعاتی چون مبارزه با هراس‌افگنی و کمک به وضعیت معیشتی مردم افغانستان را مورد بحث قرار دادند.

سخنگوی وزرات خارجه ایران گفت: «تحولات افغانستان و هرگونه خلل و نقصان در وضعیت امنیتی و اقتصادی این کشور، در مرزهای افغانستان باقی نخواهد ماند و وضعیت عمومی منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد».

پیش از این ذاکر جلالی، رییس سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان در اکس نوشت که طالبان توقع دارند نشست‌هایی که درباره افغانستان برگزار می‌شوند، باید به جای شکل دادن ساختارهای جدید، از طریق ساختارهای معمول و جا افتاده صورت گیرد.

اما این مقام وزارت خارجه طالبان منظورش از «ساختارهای معمول» را روشن نساخته است.