افغانستان زنان

نهاد رواداری به حمایت از آموزش دختران کارزار «اقرا» را به راه انداخت

نهاد حقوق‌بشری رواداری از بهر هزار روزه‌ شدن محرومیت دختران از آموزش در افغانستان، کارزاری را تحت عنوان «اقرا» به راه انداخته است.

این نهاد در اعلامیه‌ای گفته است که این کارزار به مناسب «هزارمین روز بسته شدن دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم به روی دختران» برگزار شده است.

در اعلامیه این نهاد آمده که هدف از کارزار «اقرا» یادآوری و حمایت از «حق آموزش زنان و دختران و دیگر مطالبات انسانی» آنان است.

بر اساس این اعلامیه، کارزار«اقرا» از ۱۳ جون آغاز می‌شود و شامل برنامه‌های مختلف است.

این در حالی است که پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان آنان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی را علیه زنان و دختران اجرا کردند که از این میان، مهمترین اقدام طالبان بستن دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران است.

سازمان‌ها و کشورهای مختلف جهان به‌شمول سازمان‌ها و کشورهای اسلامی همواره از عمل‌کرد طالبان نسبت به حق دست‌رسی دختران و زنان به آموزش انتقاد کرده‌اند.

اما طالبان در واکنش به این درخواست‌ها گفته‌اند که این موضوع داخلی آنان است و کسی حق مداخله در این مورد را ندارد.