افغانستان

پاکستان و ایران بیش از ۲۰۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۲۰۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج شدند و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۲۱۸ خانواده مهاجر کشور در یک روز گذشته (دوشنبه، ۲۱ جوزا) از پاکستان و ایران اخراج شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد کشور شده‌اند.

این خبرگزاری زیر اداره طالبان می‌گوید که ۳۵ خانواده از طریق گذرگاه تورخم و ۲۵ خانواده از مسیر اسپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند.

در همین حال و بر بنیاد این گزارش، ۲۵ خانواده از طریق مرز پل ابریشم در نیمروز و همچنین ۸۵ خانواده مهاجر دیگر از مسیر گذرگاه مرزی اسلام قلعه در هرات وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان و ایران یک روز پیش از این نیز بیش از ۲۰۰ خانواده مهاجر افغانستان را به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج کردند.