افغانستان زنان

ملل متحد: طالبان آزادی زنان و دختران را «به شدت» محدود کرده‌اند

سازمان ملل متحد می‌گوید که طالبان با صدور احکام کتبی و شفاهی، آزادی زنان و دختران را «به شدت» محدود کرده‌اند.

در گزارشی در سایت مربوط به ملل متحد با اشاره به خواست «به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان» آمده است که «آپارتاید جنسیتی» یک تهدید واقعی برای میلیون‌ها زن و دختر در سراسر جهان است.

در این گزارش همچنین نگاشته شده است: «در حال حاضر هیچ چارچوب قانونی متعارفی در افغانستان وجود ندارد و طالبان با صدور احکام آزادی زنان را به شدت محدود کرده‌اند».

ملل متحد با اشاره به گزارش اخیر بخش زنان این سازمان گفته است که زنان سازمان ملل متحد خواستار «اقدام جهانی فوری» برای پایان دادن به بی‌عدالتی {در افغانستان} هستند.

در این گزارش همچنین آمده است: «احکامی که بر اساس تفسیر طالبان از قوانین اسلامی استوار شده، پوشش زنان را سخت‌تر کرده و حضور آنان را در اماکن عمومی به شدت محدود می‌کند.

ملل متحد در این گزارش همچنین می‌گوید که احکام صادر شده از سوی طالبان دست‌رسی زنان به فرصت‌های تحصیلی و حرفه‌ای را نیز محدود کرده و صدای آنان (زنان) را از فضاهای عمومی حذف کرده است.

این سازمان می‌گوید که این تبعیض به پیامدهای درازمدت اجتناب‌ناپذیری از جمله افزایش نرخ ازدواج کودکان و فرزندآوری زودهنگام منجر خواهد شد.

این در حالی است که بخش زنان سازمان ملل متحد در پژوهش تازه‌اش، وضعیت زنان و دختران افغانستان پس از تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱ را از نظر مقیاس و تاثیر نسلی «بی‌‌‌پیشینه» توصیف کرده و خواستار اقدام فوری جهانی برای پایان دادن محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان بر زنان افغانستان شده است.