افغانستان زنان

بخش زنان سازمان ملل: پیش‌رفت‌های چهل ساله زنان افغانستان در سه سال از بین رفت

بخش زنان سازمان ملل متحد در پژوهش تازه‌اش، وضعیت زنان و دختران افغانستان پس از تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱ را از نظر مقیاس و تاثیر نسلی «بی‌‌‌پیشینه» توصیف کرده و خواستار اقدام فوری جهانی برای پایان دادن محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان بر زنان افغانستان شده است.

این سازمان گفته است: «۴۰ سال پیش‌رفت در زمینه حقوق زنان در کمتر از سه سال با صدور بیش از ۷۰ فرمان از سوی طالبان از بین رفته است».

در این پژوهش آمده است که تنها یک فیصد از زنان احساس می‌کنند که در جامعه نفوذ دارند و هشت فیصد زنان در سه ماه گذشته حداقل یک زن را می‌شناسند که خودکشی کرده است.

بخش زنان ملل متحد همچنین می‌گوید که ترک تحصیل ۱.۱ میلیون دختر و ممنوعیت تحصیل بیش از ۱۰۰ هزار زن در دانشگاه با مرگ‌ومیر مادران در افغانستان مرتبط است.

پیش از این سازمان جهانی صحت اعلام کرد که ۲۴ مادر و ۱۶۷ کودک روزانه در افغانستان جان می‌بازند.

از طرفی‌هم ۱۸ درصد از زنان اشتراک‌کننده‌ در پژوهش بخش زنان ملل متحد گفته‌اند که در طی سه ماه، تنها یک‌ بار با یک زن دیگر در بیرون از خانواده دیده‌اند.

بر اساس داده‎‌های این پژوهش، ۸ درصد از اشتراک‌کنندگان ادعا کرده‌اند که حداقل یک زن را می‌شناسند که پس از به قدرت رسیدن طالبان در اسد سال ۱۴۰۰، خودکشی کرده‌اند.

الیسون داویدیان، نماینده ویژه زنان ملل متحد می‌گوید: «زنان افغانستان با وجود چالش‌های باورنکردنی، مقاومت فوق‌العاده‌ای از خود نشان داده‌اند و هنوز سازمان‌هایی را مدیریت می‌کنند و به مشاغل خدماتی ادامه می‌دهند».

این مقام سازمان ملل متحد همچنان تاکید می‌کند که موضوع زنان افغانستان باید در صدر آجنداهای بین‌المللی باقی بماند.

در همین حال بخش زنان ملل متحد با تاکید بر این‌که انزوای اجتماعی، زنان را به سوی ناامیدی سوق می‌دهد، توصیه‌هایی را برای همه ذینفع‌ها برای بهبود وضعیت و حمایت از زنان افغانستان مطرح کرده است.

این سازمان در بخش تخصیص بودجه، انعطاف‌پذیری توصیه کرده و گفته است که برای تقویت نهادهای جامعه مدنی زنان بودجه پایدار و سازگار فراهم شود. همچنین گفته است اطمینان حاصل شود که حداقل ۳۰ درصد از مجموع کمک‌های مالی به طرح‌هایی اختصاص یابد که برای دست‌یابی به برابری جنسیتی منتهی می‌شود.

بخش زنان ملل متحد همچنان توصیه کرده از اقداماتی که رفتارهای تبعیض‌آمیز طالبان را عادی‌سازی می‌کند، جلوگیری شود و برنامه‌های حقوق‌بشری در افغانستان با تمرکز ویژه بر مسایل زنان بیان شود.