افغانستان

دنمارک ۷.۲۹ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که که دولت دنمارک ۷.۲۹ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است.

این نهاد امروز (دوشنبه) در اکس گفته است که این کمک به هدف تقویت تلاش‌های یکپارچه برای ارایه خدمات به مردم افغانستان، از جمله در زمینه توانمندسازی زنان، تغییر اقلیم و راه‌حل با داوم برای افراد آواره و عودت‌کنندگان هزینه خواهد شد.

صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید این سومین دور کمک دولت دنمارک به این کشور است.

این در حالی است که اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که ۱۵۰ میلیون یورو را برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در سال ۲۰۲۴ اختصاص داده است.