افغانستان

جبهه‌های مقاومت و آزادی مدعی کشتن چهار عضو طالبان در هرات و کابل شدند

نیروهای جبهه مقاومت در پنجشیر. عکس از آرشیف.

جبهه آزادی ادعا کرده است که در نتیجه حمله افراد آن در شهر کابل، سه عضو طالبان کشته شدند و یک تن دیگر آنان زخمی شده‌اند.

این جبهه ادعا کرده است که این حمله در یک پاسگاه طالبان در کاخ دارلمان شهر کابل صورت گرفته است.

در همین حال جبهه مقاومت آزادی نیز مدعی شده است که در نتیجه حمله افراد آن بر طالبان در ولسوالی گذاره ولایت هرات یک عضو طالبان کشته شد و یک تن دیگر آنان زخمی شده‌ است.

طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته‌اند.