افغانستان

ملل‌متحد: بیش از ۴هزار خانواده سیل‌زده در غور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند

ملل‌متحد می‌گوید که بر بنیاد آخرین ارزیابی‌اش، بیش از ۴هزار و ۲۰۰ خانواده در ۱۵۵ روستا در غور به کمک بشردوستانه نیاز دارند.

صندوق پشتیبانی از کودکان ملل‌متحد گفته است که ۲۷ مرکز بهداشتی و تغذیه، ۶۲ مکتب و ۷۳ شبکه آب‌رسانی در این ولایت از اثر سیلاب آسیب دیده‌اند.

این نهاد ملل‌متحد افزوده که در مناطق شمالی افغانستان به ویژه بغلان نزدیک به هشت هزار خانه در نتیجه سیلاب ویران شده و ۵هزار خانواده آواره شده‌اند.
برنامه توسعه‌ای ملل‌متحد می‌گوید که کمک‌هایش را در زمینه دسترسی مردم به انرژی خورشیدی افزایش داده است.

این نهاد ملل‌متحد در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که هم اکنون بیش از یک میلیون و یکصد هزار تن که ۴۴ در صد آن را زنان تشکیل می‌دهند از مزایای انرژی خورشیدی بهره می‌برند.
برنامه توسعه‌ای ملل‌متحد گفته است که در افغانستان از انرژی خورشیدی در بخش‌های مرکزهای بهداشتی، مرکزهای آموزشی و آب‌یاری استفاده می‌شود و ملل‌متحد به خانواده‌های فقیر تخته‌های سولر و ابزارهای آن را کمک می‌کند.

افغانستان در واپسن هفته‌ها شاهد سیلاب‌های سنگین بود که جان صدها تن را نیز گرفت.