افغانستان

منابع:‌ انستیتیوت صحی باران در بامیان از سوی طالبان مسدود شد

منابع می‌گویند که انستیتیوت صحی باران در ولایت بامیان از سوی طالبان مسدود شده و مسئول این نهاد نیز از سوی طالبان بازداشت شده است.

به گفته منابع، این اقدام طالبان پس از آن صورت گرفت که نوید مظفری رییس انستیتیوت صحی باران در همایشی در این ولایت از طالبان انتقاد کرد و گفت که طالبان «تحت کنترول روسیه و امریکا» قرار دارند.

منابع همچنین می‌گویند که رییس این نهاد پس از گفته‌هایش در این همایش از سوی طالبان بازداشت شد.

بر بنیاد تصویرهایی که از سوی این انستیتیوت در فیسبوک نشر شده‌اند، این همایش فراغت دانشجویان در هژدهم جوزا برگزار شده بود.

عبدالله سرحدی والی طالبان در بامیان (در وسط) در مراسم فراغت دانشجویان انستیتیوت صحی باران در این ولایت.

در این مراسم فراغت همچنین دانش‌آموزان دختر نیز اشتراک کردند.

در این مراسم عبدالله سرحدی والی بامیان نیز اشتراک کرده بود.

طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که طالبان دختران را از رفتن به مکتب‌ها، دانشگاه‌‌ها و دیگر نهادهای آموزشی محروم ساخته‌اند.