افغانستان

اوچا: نزدیک به ۲۴ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که ۲۳.۷ میلیون نفر به‌شمول ۹.۲ میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

این سازمان در گزارش تازه‌اش گفته است که فقر فزاینده، سوءتغذیه، خشک‌سالی، رویدادهای طبیعی و بی‌جاشدن شهروندان در داخل افغانستان، عوامل وضعیت کنونی است.

اوچا می‌افزاید که وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان بر زنان؛ پس از برگشت آنان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه به آنان شده است.

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان در این گزارش گفته است که از جامعه جهانی در سه ماه نخست سال روان، تنها ۲۵۰ میلیون دالر دریافت کرده که ۵.۴ درصد از کل کمک‌های درخواستی را تشکیل می‌دهد.

در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران از وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

این نهاد ملل متحد می‌گوید که مردم افغانستان را نباید فراموش کرد و آنان نیاز به کمک‌های پایدار دارند.