افغانستان

پاکستان و ایران ۲۵۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

۲۵۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران اخراج شدند و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۲۵۰ مهاجر کشور در یک روز گذشته (یک‌شنبه، ۲۰ جوزا) از پاکستان و ایران به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد کشور شده‌اند.

این خبرگزاری زیر اداره طالبان می‌گوید که ۶۵ خانواده از طریق گذرگاه تورخم و ۴۰ خانواده از مسیر اسپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند.

در همین حال و بر بنیاد این گزارش، ۷۲ خانواده از طریق مرز پل ابریشم در نیمروز و همچنین ۷۳ خانوداه مهاجر دیگر از مسیر مرز اسلام قلعه وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان و ایران یک روز پیش از این نیز بیش از ۲هزار مهاجر افغانستان را به گونه »اجباری و اختیاری» اخراج کردند.