خبر آمو

خبر آمو ۲۰ جوزا ۱۴۰۳

چین و پاکستان در یک اعلامیه مشترک روی تشکیل «دولت فراگیر» در افغانستان تاکید کردند.