بازرگانی

طالبان مدعی داشتن روابط بازرگانی با ۸۰ کشور جهان شدند

نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان گفته است که طالبان در حال حاضر با ۸۰ کشور جهان روابط بازرگانی دارند.

به گزارش تلویزیون ملی زیر اداره طالبان، نورالدین عزیزی همچنین افزوده است که این روابط را «در حال گسترش است».

طالبان چین پاکستان و هند را به عنوان شرکای بزرگ بازرگانی افغانستان می‌دانند.

پیش از این وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است که صادارت افغانستان در سال گذشته نسبت به سال قبل آن شش درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که ملل متحد اعلام کرده است که در سال روان میلادی، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.