بازرگانی

ایران: ۵۰ درصد شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در ایران متعلق به شهروندان افغانستان است

صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران می‌گوید که ۵۰ درصد شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در ایران متعلق به شهروندان افغانستان اند.

به گفته او، این شرکت‌ها به هدف خرید و تملک ملک در سازمان ثبت اسناد و املاک ایران ثبت شده‌اند.

به گزارش رسانه‌های ایرانی، آقای کشاورز گفته است: «از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۶ هزار و ۴۰۹ شرکت خارجی [در ایران] تأسیس شده که در زمان حاضر ۵ هزار و ۹۸۷ شرکت فعال هستند.»

پس از سقوط حکومت پیشین شماری زیاد از شهروندان به شمول بازرگانان کشور به دلیل تهدیدهای امنیتی و نبود فرصت‌های مناسب اقتصادی به کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، ایران و ترکیه رفتند.

شماری زیاد از این شهروندان در بخش‌های گوناگون در این کشورها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

هرچند طالبان بارها از بازرگانان کشور خواسته‌اند که به کشور برگردند و در ایجاد فرصت‌های کاری برای شهروندان سهیم شوند اما بازرگانان مشکلات موجود در سیستم بانکی افغانستان زیر اداره طالبان و مالیات هنگفت را از موانع اصلی فراره سرمایه‌گذاری در افغانستان عنوان کرده‌اند.