افغانستان

پاکستان و ایران بیش از ۲هزار مهاجر را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۲هزار مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج شدند و به کشور برگشتند.

وزارت مهاجران زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که یک‌هزارو۷۷۳ مهاجر کشور در یک روز گذشته (شنبه، ۱۹جوزا) از ایران اخراج شده‌اند.

در همین حال و بر اساس این خبرنامه، ۳۲۴ مهاجر کشور دیروز از پاکستان نیز به گونه «اجباری» اخراج شده‌اند.

این وزارت زیر اداره طالبان گفته است که مهاجران برگشتی از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های قندهار و هرات وارد کشور شده‌اند.

در این خبرنامه آمده است که یک‌هزارو۷۷۳ مهاجر افغانستان از طریق مرز اسلام قلعه در هرات وارد افغانستان شده‌اند.

همزمان با این، ۳۲۴ مهاجر دیگر از مسیر اسپین بولدک در ولایت قندهار وارد کشور شده‌اند.

گفتنی است که این مهاجران برگشتی شامل خانواده‌ها و مردان می‌شوند.