افغانستان بازرگانی

طالبان ۱۳۰ هزار تُن «نفت خام» آمو دریا را به فروش رساندند

طالبان در جریان ۱۰ روز گذشته، ۱۳۰ هزار تُن «نفت خام» حوزه آمو دریا را به فروش رسانده‌اند.

تلویزیون ملی زیر اداره طالبان گزارش داده است که ارزش نفت فروخته شده، ۷۱.۶ میلیون دالر است.

بر اساس این گزارش، طالبان این مقدار نفت خام را جهت پروسس به سرمایه‌گذاران داخلی به فروش رسانده‌اند.

در همین حال و بر بنیاد این گزارش، قرار است طالبان امروز ۲۰ هزار تن «نفت خام» دیگر را نیز از طریق داوطلبی آزاد، به فروش برسانند.

این در حالی است که برخی از شهروندان کشور با انتقاد از بی‌توجهی به وضعیت شان می‌گویند که برای پیدا کردن لقمه‌نانی، شب و روز تلاش می‌کنند؛ اما با مشکل می‌توانند که تنها یک وعده غذایی در روز را برای اعضای خانواده‌های شان فراهم کنند.

این شهروندان همچنین می‌گویند که زمینه کار برای آنان محدود است و از فقر روزافزون به ستوه آمده‌اند.