افغانستان

شهروندان افغانستان برای غم‌شریکی با خانواده پولیس کشته شده در آلمان، گردهمایی برپا کردند

شماری از شهروندان افغانستان در فرانکفورت آلمان برای تقبیح کشتار و غم‌شریکی با خانواده پولیس کشته شده در شهر مانهایم آلمان گردهمایی را برگزار کردند.

صدها تن از این مهاجرین‌ مقیم آلمان در این گردهمایی می‌گویند که فرد که پولیس آلمان را به قتل رسانیده، نمایندگی از تمام مردم افغانستان نمی‌کند.

شهروندان افغانستان در این گردهمایی با حمل شعارهایی از اقدام پولیس آلمان در مبارزه با خشونت و تروریسم حمایت کردند.

هفته گذشته سلیمان عطایی، پناهجوی اهل افغانستان با چاقو بر تجمع مخالفان اسلام در شهر مانهایم حمله کرد که در این حمله یک پولیس کشته و شماری زخمی شدند.

کشته شدن پولیس آلمانی به‌دست این فرد، خشم سیاست‌مداران این کشور را برانگیخته است و در تازه‌ترین مورد صدراعظم آلمان نسبت به اخراج پناهجویان مجرم هشدار داده است.