افغانستان

سفیر سابق ایران در کابل: شرکت نکردن طالبان در نشست تهران، نشان دهنده ماهیت نگاه آنان در تعامل با منطقه است

رضا بهرامی، سفیر سابق ایران در کابل می‌گوید عدم مشارکت طالبان در نشست تهران، نشان‌دهنده ماهیت نگاه آنان به نحوه و سطح تعامل آن با منطقه است.

آقای بهرامی در صفحه کاربری اکس خود نگاشته که: «طرف‌هایی که به ساده‌سازی این تعامل باور داشته باشند، کماکان اشتباه محاسبه را تجربه خواهند کرد».

گفتنی است که دومین نشست گروه تماس با حضور نمایندگان ایران، پاکستان، چین و روسیه روز شنبه در تهران برگزار شد و طالبان در این نشست اشتراک نکردند.

در این نشست سرپرست وزارت خارجه ایران در پیامی بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید ورزیده است.

در همین حال سید رسول موسوی، مدیر عمومی امور آسیای جنوبی در وزارت خارجه ایران، چالش‌های اقتصادی و توسعه افغانستان را به مداخله‌های کشور‌ها در افغانستان پیوند می‌دهد و از ملل متحد نیز می‌خواهد تا برای رسیدن افغانستان به صلح و ثبات، مسوولیت‌هایش را انجام بدهد.

آقای موسوی گفته است: «جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از مجموعه ابتکارات سازنده‌ که بتواند موجب تضمین صلح و ثبات و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان گردد متعهد است که دوام ثبات و امنیت منطقه مستلزم آن است تا سازمان ملل در ایفای وظایف و مسوولیت های خود بیش از پیش به شرایط انسانی توجه نشان دهد».

اما ذاکر جلالی، یک مقام وزارت خارجه طالبان گفته است طالبان انتظار دارند نشست‌ها درباره افغانستان «از طریق دستورالعمل‌های معمول و جاافتاده» برگزار شوند.