افغانستان

طالبان خواهان اعزام کارگران افغانستان به روسیه شدند

وزارت کار امور اجتماعی زیر اداره طالبان گفته است که عبدالمنان عمری وزیر کار و امور اجتماعی آنان در حاشیه‌ بیست و هفتمین مجمع بین‌المللی اقتصادی ‎سن‌پترزبورگ با انتون کوتیاکوف، وزیر کار و تأمین اجتماعی ‎روسیه دیدار کرده است.

طالبان می‌گویند که آنان در این دیدار طرح انتقال کارگران افغانستان به روسیه را به مسکو ارایه کرده‌اند.

در همین حال تلویزیون ملی زیر اداره طالبان گزارش داده است که آنان همچنان در مورد “انتقال کارگران ماهر و نیمه‌ماهر افغانستان، شریک سازی تجربه‌های روسیه در بخش تامین اجتماعی و ارتقای ظرفیت کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی طالبان” با جانب روسیه گفت‌وگو کرده است.
براساس گزارش‌ها افغانستان ارزان‌ترین‌ نیروی کار را در میان کشورهای منطقه دارد.
در همین حال با برگشت دوباره طالبان به قدرت و توقف کمک‌های بین‌المللی به افغانستان در عرصه بازسازی هزاران تن بیکار شده اند.