افغانستان

نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان در تهران برگزار شد

تهران، امروز میزبان دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای بود؛ نشستی که پیش از برگزاری سومین دور نشست دوحه، با محوریت افغانستان برگزار شده است.

در این نشست سرپرست وزارت خارجه ایران در پیامی بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید ورزیده است.

سید رسول موسوی، مدیر عمومی امور آسیای جنوبی در وزارت خارجه ایران، چالش های اقتصادی و توسعه افغانستان را به مداخله‌های کشور‌ها در افغانستان پیوند می‌دهد و از ملل متحد نیز می‌خواهد تا برای رسیدن افغانستان به صلح و ثبات، مسوولیت هایش را انجام بدهد.

آقای موسوی گفته است: «جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از مجموعه ابتکارات سازنده‌ که بتواند موجب تضمین صلح و ثبات و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان گردد متعهد است که دوام ثبات و امنیت منطقه مستلزم آن است تا سازمان ملل در ایفای وظایف و مسوولیت های خود بیش از پیش به شرایط انسانی توجه نشان دهد».

از سویی هم حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان می‌گوید که دو نشست گذشته در دوحه، هیچ کمکی برای حل مشکلات مردم افغانستان نکرده است.

آقای قمی افزوده است که روشن نبودن وظایف تعیین نماینده‌ ویژه از سوی ملل متحد، سبب شد تا برخی از کشورهای همسایه افغانستان و منطقه مخالف رأی‌گیری تعیین نماینده‌ ویژه‌ برای این کشور از سوی ملل متحد شوند.

در همین حال شهروندان افغانستان از کشور‌های شرکت کننده در این نشست می‌خواهند که نیاز‌های بنیادین آنان را در اولویت قرار دهند و برای رسیدگی به این نیازها راه‌های را جستجو کنند.

برخی از آگاهان نیز می‌گویند که هدف این نشست با حضور نمایندگان چین، روسیه، ایران و پاکستان، ایجاد یک دیدگاه واحد برای شرکت در نشست دوحه است.

این دومین نشست گروه تماس منطقه‌ و ششمین نشست فارمت مسکو بود که امروز برگزار شد که نماینده‌گان ویژه‌ کشورهای روسیه، چین، پاکستان و ایران در آن حضور داشتند.

نشست نخست آن در ماه حوت سال پار بود که در کابل برگزار شد که در آن نماینده‌گان ویژه‌ و سفیران کشورهای همسایه و منطقه حضور داشتند.نشستی که پیش از این پاکستان و ایران از اهمیت آن برای تامین صلح و ثبات در افغانستان سخن گفته‌اند.