Uncategorized @fa

ملل متحد قطع‌نامه تعیین «روز جهانی گفت‌وگوی تمدن‌ها» را تصویب کرد

سازمان ملل متحد در هفتادوهشتمین نشست مجمع عمومی این سازمان، دیروز (جمعه، ۷ جون) به اتفاق آرا قطع‌نامه پیش‌نهادی چین برای تعیین «روز جهانی گفت‌وگوی تمدن‌ها» را تصویب کرد.

در این قطع‌نامه آمده است که تمام دست‌آوردهای تمدنی، «میراث جمعی بشر است».

قطع‌نامه تازه تصویب‌شده سازمان ملل متحد بر احترام به «تنوع تمدن‌ها» تاکید کرده و از «نقش حیاتی گفت‌وگو» میان تمدن‌ها در حفظ صلح جهانی، ارتقای توسعه مشترک، افزایش رفاه انسان‌ها و دست‌یابی به پیش‌رفت جمعی، حمایت می‌کند.

ملل متحد گفته است که این قطع‌نامه خواستار «گفت‌وگوی برابر و احترام متقابل» میان تمدن‌های مختلف است که به طور کامل ماهیت اصلی ابتکار تمدن جهانی را منعکس می‌کند.

این سازمان می‌گوید که در این قطع‌نامه تصمیم گرفته شد که ۱۰ جون همچون روز جهانی «گفت‌وگوی تمدن‌ها» نام‌گذاری شود.

فو کونگ، نماینده دایمی چین در سازمان ملل متحد با ارائه پیش‌نویس این قطع‌نامه در مجمع عمومی افزود: «در شرایط کنونی بحران‌ها و چالش‌های متعدد درهم تنیده، جهان وارد دوره جدیدی از بی‌ثباتی و تغییر شده است و جامعه بشری را در موقعیتی {حساس} قرار داده است».

او گفت: «این ابتکار انرژی مثبتی را به تلاش‌های جهانی برای رسیدگی به چالش‌های مشترک تذریق می‌کند».

در همین حال نماینده ایالات متحده در ملل متحد گفت: «این نشان‌دهنده حمایت قاطع چین از چندجانبه گرایی و کار سازمان ملل است. همچنین مسئولیت چین را به عنوان یک کشور بزرگ در یک قرن تغییرات بی‌سابقه، برجسته می‌کند».

گفتنی است که در این قطع‌نامه از همه کشورهای عضو و آژانس‌های سازمان ملل متحد خواسته شده تا این روز جهانی را گرامی بدارند.