افغانستان

نشست گروه تماس منطقه‌ای در تهران آغاز شد

دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای موسوم به «فارمت مسکو» درباره افغانستان در تهران آغاز شد.

رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که نماینده‌های کشورهای پاکستان، چین و روسیه در این نشست حضور دارند.

علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه ایران در آغاز این نشست گفته است: «نباید صرفاً به بیان مشکلات موجود در افغانستان اشاره کرد؛ بلکه باید راه‌های بیرون رفت از مشکلات و چالش‌ها را نیز بیان کرد».

طالبان می‌گویند که نماینده آنان در این نشست شرکت نکرده‌ است.

فارمت مسکو شامل کشورهای روسیه، ایران، افغانستان و پاکستان می‌شود که به ابتکار روسیه برای حل مساله افغانستان ایجاد شده است.

گفتنی است که برخی از تحلیل‌گران منطقه‌ای، فارمت مسکو را نوعی تلاش کشورهای منطقه در رویارویی با غرب؛ به‌ویژه ایالات متحده می‌دانند.

در همین حال حرکت ملی صلح و عدالت در واکنش به برگزاری نشست فارمت مسکو در تهران گفته است که مذاکرات بین‌الافغانی باید محور این نشست و دور سوم نشست دوحه باشد.