افغانستان

طالبان در نشست تهران شرکت نکردند

ذاکر جلالی، رییس ریاست سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان از عدم اشتراک نماینده طالبان در نشست تهران خبر داده است.

او در اکس امروز (شنبه، ۱۹ جوزا) نوشت که طالبان با وجود دریافت دعوت‌نامه؛ اما در این نشست شرکت نکرده‌اند.

آقای جلالی دلیل عدم اشتراک طالبان در نشست فارمت مسکو را توضیح نداده است؛ اما گفته است که طالبان توقع دارند کشورها از ساختارهای معمول در این نشست‌ها استفاده کنند.

در همین حال حرکت ملی صلح و عدالت در واکنش به برگزاری نشست فارمت مسکو در تهران گفته است که مذاکرات بین‌الافغانی باید محور این نشست و دور سوم نشست دوحه باشد.

قرار است امروز (شنبه، ۱۹ جوزا) نشست گروه تماس منطقه‌ای موسوم به فارمت مسکو درباره افغانستان در تهران آغاز شود.