افغانستان

طالبان روز دوشنبه هفته آینده را اول عید قربان اعلام کردند

طالبان دوشنبه هفته آینده (۲۸ جوزا) را روز اول عید قربان اعلام کردند.

بر اساس گزارش خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان، دادگاه عالی آنان گفته است که امروز (شنبه، ۱۹ جوزا) برابر با ۱ ماه ‌ذوالحجه است و بنابر این، ۱۰ ذوالحجه که برابر با ۲۸ جوزا می‌شود، روز اول عید قربان است.

بر اساس این گزارش، ۲۷ جوزا روز عرفه و ۲۸ جوزا که روز دوشنبه هفته آینده می‌شود، روز اول عید قربان خواهد بود.