افغانستان

اوچا: ۱۲.۴ میلیون نفر در افغانستان با «ناامنی غذایی» مواجه هستند

دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که از ماه می تا اکتوبر سال جاری میلادی، ۱۲.۴ میلیون تن در افغانستان در «ناامنی غذایی» قرار خواهند داشت.

این سازمان در گزارش تازه‌اش گفته است که از این میان ۲.۹ میلیون نفر با «سطح اضطراری ناامنی غذایی» مواجه هستند.

بر اساس این گزارش، ۲۳.۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ در افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

در همین حال اوچا می‌گوید که ۴ میلیون تن به‌شمول ۳.۲ میلیون کودک در سراسر کشور، دچار سوءتغذیه شدید هستند.

دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که سیلاب‌‌های اخیر در آن عده از مناطق افغانستان جاری شدند که باشندگان آن محل‌ها پیش از این با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کردند و اکنون این سیلاب‌ها آنان را با «سطح اضطراری ناامنی غذایی» مواجه ساخته است.

در عین حال برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می‌گوید که اکنون با کمبود بودجه مواجه است و در طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده برای رسیدگی به وضعیت سیلاب‌زدگان، به ۱۴.۵ میلیون دالر نیاز دارد.

این در حالی است که جاری‌شدن سیلاب‌های اخیر در برخی از مناطق کشور جان بیش از ۳۵۰ تن را گرفت و ده‌ها تن دیگر را مجروح ساخت.

از طرفی دیگر و بر بنیاد گزارش‌ها، این سیلاب‌ها زیان‌های هنگفت مالی را نیز بر باشندگان محل‌ها وارد کرده است.