افغانستان

سرازیرشدن سیلاب‌ شدید در بدخشان؛ مردم کمک می‌خواهند

در نتیجه بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان زیان‌های مالی به کشاورزان این ولسوالی وارد شده است.

کشاورزان در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان میگویند که شب گذشته در نتیجه سرازير شدن سیلاب زیان‌های سنگینی به زمین‌های زراعتی، باغ‌ها و خانه‌های مردم محل وارد شده است و آنان از مسئولان محلی حکومت می‌خواهند که به کشاورزان و باشندگان این ولسوالی کمک کنند.

جان محمد یکی از کشاورزان ولسوالی بهارک ولایت بدخشان می‌گوید: «در اثر سرازیر شدن سیلاب تمام داروندار زراعتی ما از بین رفت و زحمات که ما در طول سال کشیدیم همه‌اش با خاک یکسان شد. سیلاب‌های شب گذشته تمام کشتزار های زراعتی ما را نابود کرد ما از حکومت و نهادهای کمک کننده خواهان کمک هستیم.»

مولوی نثار احمد احمدی معاون مقام ولایت بدخشان می‌گوید که این سیلاب‌ها شب گذشته پس از بارندگی‌ شدید در ولسوالی هارک این ولایت سرازیر شد و به کشاورزان آسیب جدی زده است.

او در ادامه افزود: «متاسفانه شب گذشته در اثر بارندگی‌ شدید و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی بهارک خسارات جبران ناپذیری به کشاورزان وارد شده است.»

این مقام ولایت بدخشان از کمک‌ به آسیب دیدگان چیزی نگفت.

در همین حال باشندگان و کشاورزان ولسوالی بهارک ولایت بدخشان می‌گویند که اگر ریاست مبارزه با حوادث طبیعی به وضعیت آنان توجه نکند راهپیمایی بزرگی را به رخ کشیدن بی‌کفایتی این اداره به راه خواهند انداخت.

لطیف الله یکی از باشندگان ولسوالی بهارک ولایت بدخشان میگوید: «از شب گذشته تاکنون بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها در ولسوالی بهارک جریان دارد و زمین‌های زراعتی کشاورزان را در این ولسوالی تخریب کرد که خسارات هنگفت مالی را به باشندگان و کشاورزان وارد کرد و حکومت نیز تا هنوز هیچ اقدام برای کمک به ما نکرده است.»

گفتنی است که در روزهای گذشته سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی جرم ولایت بدخشان زیان‌های مالی زیادی به باشندگان و کشاورزان این ولسوالی برجای گذاشته است.

در همین حال نهاد کنسرن در هماهنگی با ریاست مهاجران ولایت بدخشان برای ۹۰۰ خانواده زیانمند از رویدادهای طبیعی در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان پول نقد کمک کرده است.

نمایندگان نهاد کنسرن می‌گویند که برای هر خانواده ۱۱ هزار و ۱۰۰ افغانی پول نقد کمک شده است.