افغانستان

منابع: سراج حقانی برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی رفت

منابع می‌گویند که سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی رفته است.

تصویری از این مقام طالبان که در رسانه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شود او را در جریان ادای مناسک حج نشان می‌دهد.

این در حالی است که کمیته‌ تحریم‌های ملل متحد روز پنجشنبه برای چهار مقام طالبان از جمله عبدالکبیر معاون سیاسی رییس وزیران طالبان، سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان، عبدالحق وثیق رییس استخبارات طالبان و نور محمد ثاقب وزیر حج طالبان برای انجام مراسم حج به عربستان سعودی، مجوز سفر را تصویب کرد.