زنان

آلبانیا از «تبعیض نظامند» زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد

حال ایگلی حسنی وزیر امور خارجه آلبانیا گفت که دولت این کشور از «تبعیض نظامند» که در برابر زنان و دختران در افغانستان صورت می‌گیرد نگران است.

وزیر امور خارجه آلبانیا روز پنجشنبه با شماری از زنان افغانستان به رهبری فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان دیدار کرد.

آقای حسنی این دیدار را «الهام بخش» خوانده و اطمینان داده است که آلبانیا از طریق نهادهای بین‌المللی صدای زنان افغانستان «تقویت» خواهد کرد.

او گفته است که آلبانیا از تمامی نهادهای جهانی که در آن عضو است، به شمول شورای حقوق بشر سازمان ملل و شبکه سیاست خارجی فمینیستی به سود زنان افغانستان به‌کار خواهد گرفت.

او افزوده است: «تلاش می‌کنیم صدای زنان افغان باشیم.»