افغانستان

پاکستان بیش از ۸۰۰ مهاجر افغانستان را در یک روز اخراج کرد

وزارت مهاجران، زیر اداره طالبان گفته که ۸۰۵ تن از مهاجران افغانستان از سوی پاکستان به تاریخ ۱۶ جوزا اخراج شدند.

در اعلامیه‌ای این وزارت طالبان آمده است که این مهاجران از گذرگاه سپین بولدک و تورخم به کشور بازگشته‌اند.

بربنیاد اعلامیه، ۹۰ خانواده که شامل ۵۰۲ تن از راه تورخم و ۵۴ خانواده شامل ۳۰۳ تن از مهاجران از طریق گذرگاه سپین بولدک به کشور برگشته‌اند.
حکومت پاکستان در ماه حمل سال روان هجری خورشیدی، بخش دوم روند اخراج مهاجران افغانستان را آغاز کرد.
براساس معلومات ملل‌متحد، از آغاز روند اخراج مهاجران از سوی پاکستان، بیش از ۵۰۰هزار تن به افغانستان برگشته‌اند.