زنان

سازمان‌های حقوق بشر: در نشست دوحه برسر حقوق زنان افغانستان معامله نکنید

شماری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در نامه‌ای از اعضای شورای امنیت ملل‌متحد و اشتراک‌کنندگان نشست دوحه، خواسته‌اند که حقوق زنان و دختران افغانستان را معامله نکنند.

در این نامه‌ای مشترک آمده است که جهان به‌گونه «خطرناکی» به سوی پذیرش مشروعیت حاکمیت طالبان نزدیک می‌شود.

سازمان‌های حقوق بشر همچنین تاکید کرده‌اند که ملل‌متحد و کشورها نباید شرایط طالبان برای اشتراک در نشست سوم دوحه را بپذیرند.

در بخشی از نامه این سازمان‌ها گفته شده است: «ما از شما می‌خواهیم که هیچ یک از شرایط اعلام‌شده طالبان برای اشتراک در نشست سوم دوحه که باعث تضعیف حفاظت از حقوق زنان و یاهم یا مشارکت کامل، قوی و منظم جامعه مدنی زنان افغانستان در هر گونه تصمیم گیری در مورد آینده کشورشان می‌شود، را نپذیرید.»

آنان می‌گویند که طالبان با گذشت هر روز فضا را برای زنان و دختران افغانستان تنگ‌تر ساخته و این عملکردها نشانگر اینست که رویکرد جامعه جهانی در قبال افغانستان نتوانسته است طالبان را از سرکوب سیستماتیک حقوق‌زنان باز دارد.

این سازمان‌های حقوق بشری تاکید کرده‌اند که جامعه جهانی باید از دادن کُرسی به طالبان درسازمان ملل‌متحد یا دعوت آن‌ها به نشست‌های این سازمان، بازگشایی نماینده‌گی‌های دیپلوماتیک در کشور یا واگذاری نماینده‌گی‌های دیپلوماتیک در خارج از افغانستان و لغو تحریم‌ها خودداری کند.

این نامه از سوی گروه کاری زنان، صلح و امنیت به نمایندگی از ۱۱ سازمان مدافع حقوق بشر و حقوق زنان نوشته شده است.