افغانستان

طالبان: فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل تعلق به حزب سیاسی متوقف می‌شود

برکت‌اللّه رسولی سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، اعلام کرده است که فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل “متعلق بودن به حزب سیاسی و استفاده از زمین غصب شده دولتی” متوقف می‌شود.

سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در اکس افزوده است که طالبان پیش از این هرگونه فعالیت احزاب سیاسی را در افغانستان ممنوع کرده و بر اساس این تصمیم، احزاب سیاسی در کشور “ملغا” شده و رسانه‌های متعلق به آن‌ها نیز حق فعالیت ندارند.

او اضافه کرده است که علاوه بر تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم‌النبیین و دانشگاه خاتم‌النبیین، که متعلق به حزب حرکت اسلامی افغانستان هستند، نیز لغو شده‌اند.

طالبان مدعی اند که ساختمان‌های این مدرسه و دانشگاه در زمین‌های “غصب‌شده” دولتی ساخته شده و به همین دلیل فعالیت هر سه نهاد متوقف و دفاتر آن‌ها از سوی وزارت عدلیه تحت اداره طالبان مسدود شده است.

طالبان بار دیگر تأکید کرده اند که فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان ممنوع بوده و با هرگونه فعالیت حزبی “برخورد شرعی و قانونی” خواهد شد.

این در حالی است که دفتر تلویزیون تمدن امروز، پنجشنبه، با نشر گزارشی اعلام کرد که طالبان با یورش به دفتر این تلویزیون قصد دارند فعالیت آن را متوقف کنند.

پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی گفته بود که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان حداقل ۱۷ دستورالعمل را علیه رسانه‌ها در افغانستان صادر کرده است.

این نهاد همچنین ۱۳۶ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در افغانستان که شامل ۷۲ مورد تهدید و ۶۴ رویداد دستگیری و توقیف خبرنگاران است را ثبت کرده است.