افغانستان

جبهه مقاومت مدعی انجام دو حمله بر طالبان در هرات و فراه شد

جبهه مقاومت ادعا کرده است که افراد آن دو حمله جداگانه را در برابر طالبان در ولایت‌های هرات و فراه انجام داده‌اند.

این جبهه مدعی شده است که در نتیجه حمله شب گذشته آنان در ولایت فراه عبدالمتین، معاون اداره پاسپورت طالبان در این ولایت کشته شد و یک عضو دیگر طالبان زخمی شده است.

جبهه مقاومت همچنین ادعا کرده است که در یک حمله جداگانه در ناحیه دوازدهم ولایت هرات یک عضو طالبان کشته شد و یک تن دیگر آنان زخمی شده است.

طالبان تا هنوز در مورد این رویدادها چیزی نگفته‌اند.