افغانستان

طالبان صندوقی را به «حمایت» از سکتور خصوصی ایجاد کردند

طالبان می‌گویند صندوقی را برای «پشتیبانی» از سکتور خصوصی افغانستان ایجاد کرده‌اند.

عبدالغنی برادر معاون رییس وزیران طالبان در مراسم افتتاح این صندوق در کابل گفت که با گشایش «صندوق حمایت از سکتور خصوصی» سطح بی‌کاری در افغانستان کاهش خواهد یافت.

اما برخی از شهروندان کشور با انتقاد از گسترش دامنه فقر در کشور می‌گویند که زمینه کار برای آنان محدود است و قادر به تامین یک وعده غذایی اعضای خانواده شان در روز نیستند.

از طرفی دیگر، برخی از زنان متشبث می‌گویند که محدودیت‌های وضع شده بر کار بانوان از سوی طالبان بر کاروبار آنان نیز اثر گذاشته است و دیگر قادر به ادامه فعالیت‌های شان نیستند.

در عین حال غنی بردار در مراسم افتتاح صندوق حمایت از سکتور خصوصی ادعا کرده که گشایش این صندوق افزون بر کمک به بخش خصوصی، روند توسعه و ترانزیت را هم سرعت می‌بخشد.

این در حالی است که سازمان جهانی نظارت بر گرسنگی (آی‌پی‌سی) پیش از این گفت که ۲۸ درصد از جمعیت افغانستان که ۱۲.۴ میلیون نفر را شامل می‌شوند، تا پیش از ماه اکتوبر سال جاری میلادی، با سطح «ناامنی غذایی حاد» مواجه خواهند شد.