افغانستان

پاکستان و ایران نزدیک به ۲۰۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

نزدیک به ۲۰۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران اخراج شدند و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۱۹۸ خانواده مهاجر کشور در یک روز گذشته (چهارشنبه، ۱۶ جوزا) از پاکستان و ایران به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج شده‌اند.

بر بنیاد این گزارش، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد کشور شده‌اند.

این خبرگزاری زیر اداره طالبان می‌گوید که ۸۰ خانواده از طریق گذرگاه تورخم و ۵۴ خانواده از مسیر اسپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند.

در همین حال و بر اساس این گزارش، ۵۲ خانواده از طریق مرز پل ابریشم در نیمروز و همچنین ۱۲ خانواده مهاجر دیگر از طریق گذرگاه مرزی اسلام قلعه در هرات وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان و ایران یک روز پیش از این نیز بیش از ۲۵۰ خانواده مهاجر افغانستان را به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج کردند.