افغانستان

وزارت خارجه امریکا: کشورها باید برای سفر مقام‌های تحریم‌ شده طالبان «اجازه» بگیرند

سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واکنش به سفر سراج‌الدین حقانی به امارات متحده عربی می‌گوید که کشورهای عضو ملل‌متحد باید از تحریم‌های این سازمان در برابر طالبان، پیروی کنند.

متیومیلر در یک نشست خبری گفته است که کشورهای عضو ملل‌متحد در صورت میزبانی از افراد تحریم شده، باید مجوز سفر بگیرند.

این در حال ‌است که سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان با آنکه در فهرست تحریمِ ملل‌متحد و سازمان اطلاعات داخلی و امنیتی امریکا قرار دارد، در سفرِ به امارات‌متحده‌ی عربی با بلندترین مقام این کشور دیدار کرده است.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واکُنش به سفر سراج‌الدین حقانی به امارات‌متحده عربی می‌گوید که کشورهای عضو ملل‌متحد باید از تحریم‌های این سازمان در برابر طالبان، پیروی کنند.

آقای میلر در نشست خبری تاکید کرده است که کشورهای عضو ملل‌متحد باید در روشنایی اصول جهانی برای میزبانی افراد تحریم شده مجوز سفر بگیرند.

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان در فهرست تحریم های ملل‌متحد، سازمان اطلاعات امنیتی امریکا و سازمان‌های حقوق بشری قرار دارد و سازمان اطلاعات امریکا از او همچون هراس‌افگن جهانی نیز یاد کرده است. امریکا برای دریافت اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شود، ۱۰ میلیون دالر نیز پاداش تعیین کرده است.

پرسش اما این است که سراج الدین حقانی از کلیدیترین افراد تحت تعقیب امریکا و شامل در فهرست تحریم‌های ملل‌متحد چگونه و تحت چه شرایط به متحد نزدیک امریکا یعنی امارات متحده عربی سفر کرده است؟

عین الدین بهادری، حقوق‌دان در این باره چنین می‌گوید: «سفر سراج الدین حقانی به امارات متحده عربی بدون هماهنگی امریکا و سازمان ملل ناممکن بوده است.»

همزمان با این؛ رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان با انتقاد از رویکرد چند پهلو و منافع جویانه‌ی قدرت‌های دخیل در امور افغانستان، سفر حقانی به امارات‌متحده را استخباراتی خوانده است.

رحمت الله نبیل در اکس نگاشته است: «قدرت‌های بزرگ منافع شان را تعقیب میکنند، نه گریبان خون آلود و چشم‌های اشک بار مادران افغانستان را. سفر استخباراتی سراج حقانی به امارات متحده با آنکه در چندین فهرست سیاه قرار دارد، دال بر این ادعا است.»

فعالان حقوق بشر و شهروندان افغانستان نیز انتظاراتی از جامعه جهانی دارند.

راحله تلاش، فعال حقوق بشر می‌گوید: «سراج الدین حقانی باید به محاکمه کشانیده شود و جامعه جهانی نباید با خون مردم افغانستان معامله کند.»

یکی باشندگان کابل نیز می‌گوید: «افراد که مرتکب جرم و جنایت شده‌اند، باید به میز محاکمه و عدالت کشانیده شوند.»

سراج الدین حقانی با هیئت همراهش دو روز پیش وارد امارات متحده عربی شد و با مقام‌های بلند پایه این کشور دیدار کرد.

منابع آگاه به آمو می‌گویند که آقای حقانی پس از سفر دو روزه دوباره به کابل بازگشته است.